آرشیو مطالب مرتبط با امور مشترکین شرکت


3 هفته پیش

سوالات جنجالی زهره سادات هاشمی از مدیر امور مشترکین شرکت توانیر

سوالات جنجالی زهره سادات هاشمی از مدیر امور مشترکین شرکت توانیر

در این ویدئو سوالات زهره سادات هاشمی را از مدیر امور مشترکین شرکت توانیر می بینید ادامه خبر

تصویری


ویدئو