آرشیو مطالب مرتبط با انحراف معیار


4 روز پیش

سنجش هوش کودکان در سنین مختلف

سنجش هوش کودکان در سنین مختلف

سنجش هوش کودکان در سنین مختلف، چه چیزی را نشان می دهد؟ IQ یا همان بهرۀ هوشی مخفف عبارت Intelligence Quotient است که توانایی استدل... ادامه خبر