آرشیو مطالب مرتبط با اندام های مردانه در نوزاد پسر


11 ماه پیش

عدد بتا و جنسیت جنین

عدد بتا و جنسیت جنین

مانند بسیاری از مادرانی که چند فرزند با جنسیت مشابه دارند، شاید شما نیز در این بارداری چشم به راه جنسیت خاصی هستید. اگر شما هم برا... ادامه خبر

تصویری


ویدئو