آرشیو مطالب مرتبط با اولین جلسه رسیدگی


7 ماه پیش

برگزاری اولین جلسه رسیدگی به پرونده «طلای شادی»

برگزاری اولین جلسه رسیدگی به پرونده «طلای شادی»

اولین جلسه رسیدگی به پرونده «طلای شادی» برگزار شد اولین جلسه رسیدگی به پرونده معروف «طلای شادی» در شعبه ۱۰۶۳ دادگاه ویژه مفاسد اقت... ادامه خبر

تصویری


ویدئو