آرشیو مطالب مرتبط با اولین محموله واکسن


1 سال پیش

اولین محموله واکسن کرونای کوواکس به تهران رسید

اولین محموله واکسن کرونای کوواکس به تهران رسید

سخنگوی سازمان غذا و دارو از واردات اولین محموله واکسن کرونا از سازوکار کوواکس به ایران خبر داد. ادامه خبر