آرشیو مطالب مرتبط با اپرای روسینی


اپرای میلان میزبان عشق دونا و سلیم/ زنی که عاشق عشق ورزیدن است

رزا فیولا و الکس اسپوزیتو، دو اپراخوان مشهور در اپرای لا اسکالا میلان اثر روسینی را روی صحنه بردند.... ادامه خبر

تصویری


ویدئو