آرشیو مطالب مرتبط با اگزینوس ۲۱۰۰


4 روز پیش

اگزینوس ۲۱۰۰ سامسونگ استانداردی جدید برای پردازنده گوشی‌های پرچمدار

اگزینوس ۲۱۰۰ سامسونگ استانداردی جدید برای پردازنده گوشی‌های پرچمدار

شرکت سامسونگ الکترونیکس در مقام پیشتاز فناوری‌های پیشرفته صنعت نیمه‌هادی‌، امروز و در جریان یک مراسم مجازی، پردازنده اگزینوس ۲۱۰۰... ادامه خبر

4 روز پیش

اگزینوس ۲۱۰۰ سامسونگ استانداردی جدید برای پردازنده گوشی‌های پرچمدار

اگزینوس ۲۱۰۰ سامسونگ استانداردی جدید برای پردازنده گوشی‌های پرچمدار

شرکت سامسونگ الکترونیکس در مقام پیشتاز فناوری‌های پیشرفته صنعت نیمه‌هادی‌، امروز و در جریان یک مراسم مجازی، پردازنده اگزینوس ۲۱۰۰... ادامه خبر