آرشیو مطالب مرتبط با ای یو دی حاوی پروژستین


1 هفته پیش

درمان تنبلی تخمدان چقدر طول می کشد؟

درمان تنبلی تخمدان چقدر طول می کشد؟

زمانی که شما تصمیم به بارداری و داشتن یک فرشته کوچولو می گیرید عوامل مختلفی در موقعیت بارداری تاثیر گذار هستند. یکی از این عوامل ت... ادامه خبر

تصویری


ویدئو