آرشیو مطالب مرتبط با باختی


5 ماه پیش

برای حمید استیلی که تیم ملی امید را نابود کرد؛ بد باختی آقای استیلی!

برای حمید استیلی که تیم ملی امید را نابود کرد؛ بد باختی آقای استیلی!

حمید استیلی بازهم به یک ناکامی دیگر در عرصه مربیگری دست یافت و تیم امید ایران با وی شکست تلخی را تجربه کرد برادرم حمی... ادامه خبر

تصویری


ویدئو