آرشیو مطالب مرتبط با بازار پارچه


1 ماه پیش

تنیده شدن تاروپود پارچه با سناریوی رکود و تورم | آیا راه افتادن موج گرانی در بازار منسوجات منطقی است؟

تنیده شدن تاروپود پارچه با سناریوی رکود و تورم | آیا راه افتادن موج گرانی در بازار منسوجات منطقی است؟

تاروپود پارچه با رکود و تورم تنیده شده و کاهش قدرت خرید مردم و ادامه شیوع بیماری کرونا بازار پارچه را به سمتی کشانده که نارضایتی د... ادامه خبر

تصویری


ویدئو