آرشیو مطالب مرتبط با باغچه معلق


1 سال پیش

ساخت باغچه معلق بدون خاک توسط دانشجوی ایرانی

ساخت باغچه معلق بدون خاک توسط دانشجوی ایرانی

باغچه معلق بدون خاک  آقا بابایی با بهرهگیری از فناوری در فضانوردان باغچه کوچک معلق خود را ساخت.نیکان آق بابایی یک دانشجوی ایرانی ب... ادامه خبر