آرشیو مطالب مرتبط با برای مشاعره


2 هفته پیش

مشاعره الفبایی از اشعار بزرگان با حرف (ر)

مشاعره الفبایی از اشعار بزرگان با حرف (ر)

مشاعره با حرف ررفتم به مسجد از پی نظارهٔ رخشبر رو گرفت دست و، دعا را بهانه کرد( شاطر عباس صبوحی )*** مشاعره با حروف الفبا (ر) ***ا... ادامه خبر

2 هفته پیش

40 شعر از اشعار بزرگان با حرف (ج) برای مشاعره

40 شعر از اشعار بزرگان با حرف (ج) برای مشاعره

مشاعره با حرف ججان بی علم بی نوا باشدمرغ بی پـــر نه بر هوا باشدسنایی*** مشاعره با حروف الفبا ج ***شعر با ججان کل با جان جزو آسیب... ادامه خبر

2 هفته پیش

60 شعر از اشعار بزرگان برای مشاعره با حرف (ت)

60 شعر از اشعار بزرگان برای مشاعره با حرف (ت)

مشاعره با حرف تتو شبی در انتظاری ننشسته‌ای چه دانیکه چه شب گذشت بر منتظران ناشکیبت( سعدی )*** مشاعره با حروف الفبا حرف (ت) ***شعر... ادامه خبر

2 هفته پیش

50 شعر زیبا برای مشاعره با حرف (ب)

50 شعر زیبا برای مشاعره با حرف (ب)

راهنمای مشاعره با حرف ببه قیاس درنگنجی و به وصف درنیاییمتحیرم در اوصاف جمال و روی و زیبت( سعدی )*** مشاعره با حروف الفبا حرف (ب) *... ادامه خبر

تصویری


ویدئو