آرشیو مطالب مرتبط با برگ سبزی است تحفه درویش به انگلیسی


معنی ضرب المثل ” برگ سبزی است تحفه درویش “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل برگ سبزی است تحفه درویش در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می شو... ادامه خبر

تصویری


ویدئو