آرشیو مطالب مرتبط با بز زنگوله پا


1 سال پیش

کتاب‌های فرهاد حسن‌زاده در راه بازار نشر / پرداختن به زندگی بچه‌های امروز در قالب یک مجموعه چهار جلدی / نگارش کتاب جدید با  ساختار "هزار و یک شب"

کتاب‌های فرهاد حسن‌زاده در راه بازار نشر / پرداختن به زندگی بچه‌های امروز در قالب یک مجموعه چهار جلدی / نگارش کتاب جدید با ساختار "هزار و یک شب"

فرهاد حسن‌زاده مجموعه چهار جلدی "شنگل منگل چنگل" و دو کتاب دیگر را برای کودکان در دست چاپ و نشر دارد. ادامه خبر