آرشیو مطالب مرتبط با بستن زنجیر چرخ


آموزش بستن زنجیر چرخ و رانندگی با آن در برف

زنجیر چرخ یکی از وسایل مهم و ضروری برای هر خودرو در فصل زمستان است، به همین دلیل افراد حتما باید از نحوه صحیح بستن زنجیر چرخ انواع... ادامه خبر

تصویری


ویدئو