آرشیو مطالب مرتبط با بهترین دکتر جراح کولورکتال


3 هفته پیش

بهترین دکتر جراح کولورکتال و روده بزرگ در تهران

بهترین دکتر جراح کولورکتال و روده بزرگ در تهران

سرطان روده بزرگ هر ساله حدود 140هزار نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سومین سرطان شایع در مردان و زنان است. سرطان روده بزرگ اغلب با... ادامه خبر

تصویری


ویدئو