آرشیو مطالب مرتبط با بی‌کربنات سدیم


2 روز پیش

بررسی اثر بُخور جوش‌شیرین بر بهبود عوارض کرونا

بررسی اثر بُخور جوش‌شیرین بر بهبود عوارض کرونا

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که استنشاق بی‌کربنات‌سدیم می‌تواند تاثیر مثبت قابل توجهی بر عوارض تنفسی ناشی از کرونا ویروس داشته باشد. ادامه خبر