آرشیو مطالب مرتبط با تابلوی حجاب


5 ماه پیش

تابلوی حجاب در افغانستان جنجال آفرین شد

تابلوی حجاب در افغانستان جنجال آفرین شد

در شهر هرات افغانستان تابلوهایی مربوط به حجاب نصب شده که مردم آن را نشانه افراطی گرایی دولت می دانند ادامه خبر

تصویری


ویدئو