آرشیو مطالب مرتبط با تدکس پیروزان


همین‌جا، همین حالا | تدکس پیروزان، ۱۰ شهریورماه برگزار می‌شود.

هدف اصلی رویداد تدکس (TEDx) در واقع گسترش ایده‌ها به کمک سخنرانی‌های کوتاه و قدرتمند، که زمان آن‌ها کمتر از ۱۸ دقیقه است، جلب شده... ادامه خبر

همین‌جا، همین حالا | تدکس پیروزان، ۱۰ شهریورماه برگزار می‌شود.

هدف اصلی رویداد تدکس (TEDx) در واقع گسترش ایده‌ها به کمک سخنرانی‌های کوتاه و قدرتمند، که زمان آن‌ها کمتر از ۱۸ دقیقه است، جلب شده... ادامه خبر

همین‌جا، همین حالا | تدکس پیروزان، 10 شهریورماه برگزار می‌شود

هدف اصلی رویداد تدکس (TEDx) در واقع گسترش ایده‌ها به کمک سخنرانی‌های کوتاه و قدرتمند، که زمان آن‌ها کمتر از ۱۸ دقیقه است، جلب شده... ادامه خبر

همین‌جا، همین حالا | تدکس پیروزان، ۱۰ شهریورماه برگزار می‌شود

همین‌جا، همین حالا | تدکس پیروزان، ۱۰ شهریورماه برگزار می‌شود... ادامه خبر

تصویری


ویدئو