آرشیو مطالب مرتبط با تطابق۶۲ عنوان فیلم بُلند سینمایی با آیین‌نامه


4 روز پیش

سایه عدم مشروعت و مقبولیت بر سر جشنواره فیلم فجر
                    الگوی «فاشیسم» و ابهامات و ایهامات در حال گسترش جشنواره سی و نهم

سایه عدم مشروعت و مقبولیت بر سر جشنواره فیلم فجر الگوی «فاشیسم» و ابهامات و ایهامات در حال گسترش جشنواره سی و نهم

سینماپرس: مرور حرکت جشنواره سی و نهم تا به امروز؛ اگر چه می‌تواند از منظر توجه به «کمیت جشنواره» اتفاقات مثبت و قابل تقدیری را شا... ادامه خبر