آرشیو مطالب مرتبط با تعبیر عدد صفر در بالای فنجان قهوه


11 ماه پیش

تعبیر و تفسیر عدد صفر در فال قهوه

تعبیر و تفسیر عدد صفر در فال قهوه

نقش عدد صفر در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. عدد صفر نمادی از آغاز و پایان، پوچی... ادامه خبر