آرشیو مطالب مرتبط با تعطیل مجلس


کرونا، مجلس را تا یکشنبه تعطیل کرد

روز گذشته نمایندگان مشکوک ابتلا به کرونا و احمد امیرآبادی، نماینده قم که به گفته نمایندگان تست کرونای او مثبت شده بود، حاضر به ترک... ادامه خبر

تصویری


ویدئو