آرشیو مطالب مرتبط با تقریر حقیقت


1 سال پیش

مرز‌های جدید در جریان اصلاحات به وجود می‌آید؟

مرز‌های جدید در جریان اصلاحات به وجود می‌آید؟

تئوریسین جریان اصلاحات نوشت: یکپارچگی تفکر اصلاحی نه مطلوب است و نه اساساً ممکن. بنابراین لازم است «دوپارگی اصلاحات» را به‌رسمیت ش... ادامه خبر