آرشیو مطالب مرتبط با جاده های دو هزار و سه هزار


حاشیه جاده های دو هزار و سه هزار دچار شلختگی و بی نظمی شده است

ایسنا/ براساس آخرین گزارش های واصله، حاشیه جاده های دو هزار و سه هزار دچار شلختگی و بی نظمی شده است. جنگل دو هزار و جنگل سه هزار... ادامه خبر

تصویری


ویدئو