آرشیو مطالب مرتبط با جراحی دندان عقل در بیهوشی


جراحی دندان عقل، اصول و الزامات

دندان عقل چیست؟ دندان های عقل شامل چهار دندان بزرگسالی دائمی که در هر نیم فک، آخرین دندان ها هستند و از آنجا که در زمانی رویش می‌ی... ادامه خبر

تصویری


ویدئو