آرشیو مطالب مرتبط با حمل و نقل در جزیره هرمز


سفر به جزیره هرمز استان هرمزگان؛ نگینی سرخ بر سینه خلیج فارس

خلیج فارس مکان مهم استراتژیک در ایران بحساب می آید و یکی از جزیره های استراتژیک و مهم این خلیج دیدنی، جزیره هرمز است. در طول سال ه... ادامه خبر

تصویری


ویدئو