آرشیو مطالب مرتبط با حمیدرضا بسحاق


1 سال پیش

ترجمه کتاب "زیبایی و اسلام" والری گونزالس / "تاریخ مفاهیم بنیادین زیبایی‌شناسی" با برگردان حمیدرضا بسحاق در راه بازار کتاب / "تاریخ فلسفه از آغاز تا امروز " به چاپ سوم رسید

1 سال پیش

شجریان، فراتر از اسطوره

شجریان، فراتر از اسطوره

حمیدرضا بُسحاق: موسیقی شجریان از آبشخور عرفان ایرانی-اسلامی به معنای دقیق کلمه آب می‌خورد و این عرفان، و به تبعِ آن موسیقی، به هیچ... ادامه خبر