آرشیو مطالب مرتبط با حکایت مرغ دانا و میمون


حکایت مرغ دانا و میمون

کَلیله و دِمنه کتابی است از اصل هندی که در دوران ساسانی به زبان پارسی میانه ترجمه شد. کلیله و دمنه کتابی پندآمیز است که در آن حکای... ادامه خبر

تصویری


ویدئو