آرشیو مطالب مرتبط با خودنگاره


1 سال پیش

مزایده خودنگاره «ادوارد مونک»

مزایده خودنگاره «ادوارد مونک»

دو تابلوی نقاشی از «ادوارد مونک» نقاش مشهور نروژی به مزایده گذاشته می‌شوند. ادامه خبر

1 سال پیش

حراج اولین پرتره رسمی از ادوارد مونک

حراج اولین پرتره رسمی از ادوارد مونک

دو تابلوی نقاشی از "ادوارد مونک" نقاش مشهور نروژی به مزایده گذاشته می‌شوند.... ادامه خبر