آرشیو مطالب مرتبط با داستان همایون شجریان و همسرش گیتا خوانساری


1 سال پیش

نوع خنده شما در مورد احساسات درونیتان چه می‌گوید؟

نوع خنده شما در مورد احساسات درونیتان چه می‌گوید؟

نوع خنده شما در مورد احساسات درونیتان چه می‌گوید؟... ادامه خبر

1 سال پیش

بازدید از مزار استاد شجریان هم پولی شد: ۵۰۰۰ تومان برای هر نفر

بازدید از مزار استاد شجریان هم پولی شد: ۵۰۰۰ تومان برای هر نفر

بازدید از مزار استاد شجریان هم پولی شد: ۵۰۰۰ تومان برای هر نفر... ادامه خبر

1 سال پیش

داستان «همایون شجریان» و همسرش گیتا خوانساری

داستان «همایون شجریان» و همسرش گیتا خوانساری

داستان «همایون شجریان» و همسرش گیتا خوانساری... ادامه خبر