آرشیو مطالب مرتبط با دخانیات ایران


6 ماه پیش

چند نخ سیگار بکشیم می‌میریم؟

چند نخ سیگار بکشیم می‌میریم؟

دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران گفت: براساس آمارهای جهانی مصرف هر یک میلیون نخ سیگار باعث مرگ یک انسان می‌شود. ادامه خبر

6 ماه پیش

چند نخ سیگار بکشیم می‌میریم؟

چند نخ سیگار بکشیم می‌میریم؟

ایرنا : دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخان... ادامه خبر