آرشیو مطالب مرتبط با درباره پایتخت کتاب


7 ماه پیش

در پایتخت‌های کتاب ایران چه گذشت؟

در پایتخت‌های کتاب ایران چه گذشت؟

شهر‌هایی که عنوان پایتخت کتاب ایران را دریافت کرده‌اند، چگونه انتخاب شدند و چه عملکردی داشته‌اند؟ در این گزارش نگاهی به عملکرد این... ادامه خبر

تصویری


ویدئو