آرشیو مطالب مرتبط با درهم امارات حواله


3 ماه پیش

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۰۳/۰۶| افت قیمت

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۰۳/۰۶| افت قیمت

قیمت دلار امروز در بازار آزاد با افت همراه شد و به ۲۳,۱۹۰ (بیست و سه هزار و یکصد و نود ) تومان رسید. ادامه خبر

3 ماه پیش

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۰۳/۰۵| رشد قیمت

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۰۳/۰۵| رشد قیمت

قیمت دلار امروز در بازار آزاد با رشد همراه شد و به ۲۳,۲۰۰ (بیست و سه هزار و دویست ) تومان رسید. ادامه خبر

3 ماه پیش

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۰۳/۰۳| رشد قیمت

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۰۳/۰۳| رشد قیمت

قیمت دلار امروز در بازار آزاد با رشد همراه شد و به ۲۳,۱۹۰ (بیست و سه هزار و یکصد و نود ) تومان رسید. ادامه خبر

3 ماه پیش

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۰۳/۰۱| کاهش قیمت

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۰۳/۰۱| کاهش قیمت

قیمت دلار امروز در بازار آزاد با افت همراه شد و به ۲۲,۸۸۰ (بیست و دو هزار و هشتصد و هشتاد ) تومان رسید. ادامه خبر

3 ماه پیش

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۰۲/۳۰| دلار گران شد

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۰۲/۳۰| دلار گران شد

قیمت دلار امروز در بازار آزاد با رشد همراه شد و به ۲۲,۹۴۰ (بیست و دو هزار و نهصد و چهل ) تومان رسید. ادامه خبر

3 ماه پیش

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۰۲/۲۹| قیمت پایین آمد

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۰۲/۲۹| قیمت پایین آمد

قیمت دلار امروز در بازار آزاد پایین آمد و به ۲۲,۷۴۰ (بیست و دو هزار و هفتصد و چهل) تومان رسید. ادامه خبر

4 ماه پیش

قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۱۴۰۰/۰۲/۲۱| دلار پیشروی کرد

قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۱۴۰۰/۰۲/۲۱| دلار پیشروی کرد

قیمت دلار امروز در بازار آزاد بالا رفت و به ۲۲,۵۰۰ (بیست و دو هزار و پانصد ) تومان رسید. ادامه خبر

4 ماه پیش

قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۱۴۰۰/۰۲/۲۰| دلار گران شد

قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۱۴۰۰/۰۲/۲۰| دلار گران شد

قیمت دلار امروز در بازار آزاد بالا رفت و به ۲۲,۰۰۰ (بیست و دو هزار) تومان رسید. ادامه خبر

4 ماه پیش

قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۱۴۰۰/۰۱/۳۱| دلار ارزان شد

قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۱۴۰۰/۰۱/۳۱| دلار ارزان شد

قیمت دلار امروز در بازار آزاد پایین آمد و به ۲۳,۷۷۰ (بیست و سه هزار و هفتصد و هفتاد ) تومان رسید. ادامه خبر

5 ماه پیش

قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۱۴۰۰/۰۱/۲۶| دلار عقب نشست

قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۱۴۰۰/۰۱/۲۶| دلار عقب نشست

قیمت دلار امروز در بازار آزاد پایین آمد و با ریزش ۲۰ تومانی به ۲۴,۸۵۰ (بیست و چهار هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان رسید. ادامه خبر

تصویری


ویدئو