آرشیو مطالب مرتبط با دو ماه قبل بارداری در تعیین جنسیت


11 ماه پیش

آیا رژِیم غذایی در جنسیت کودک اثر دارد؟

آیا رژِیم غذایی در جنسیت کودک اثر دارد؟

از زمانی که برخی متخصصان اعلام کردند که می‌توانند تا حدودی با رعایت تدابیر و اقداماتی، جنسیت جنین را تغییر دهند، انتخاب جنسیت فرزن... ادامه خبر

تصویری


ویدئو