آرشیو مطالب مرتبط با دیدگاه سازنده


1 سال پیش

چطور در شرایط سخت دیدگاهی سازنده داشته باشیم؟

چطور در شرایط سخت دیدگاهی سازنده داشته باشیم؟

آیا تأثیر دیدگاه شما بر دستیابی به اهداف خودتان سازنده است یا نابودگر؟ آیا در دشوارترین شرایط هم خوش‌بین هستید؟ شاید هم برعکس، حتی... ادامه خبر