آرشیو مطالب مرتبط با رئیس اندیشکده یقین


2 سال پیش

تحلیل حسن عباسی از رئیس‌جمهور بعدیِ ایران

تحلیل حسن عباسی از رئیس‌جمهور بعدیِ ایران

رئیس اندیشکده یقین گفت: تحلیل آمریکا این است مجلس و رئیس‌جمهور بعدی ایران، غربگرا نیستند و حداقل 10 سال طول می‌کشد که بخواهد یک طی... ادامه خبر