آرشیو مطالب مرتبط با رفع میخچه


5 ماه پیش

روش خانگی برای خلاص شدن از میخچه

روش خانگی برای خلاص شدن از میخچه

میخچه، برجستگی های سخت در پاسخ به فشار و اصطکاک روی پوست به طور معمول روی پا ایجاد می شود. استحمام و تراشیدن ساده به نرم شدن میخچه... ادامه خبر

تصویری


ویدئو