آرشیو مطالب مرتبط با روستای ده ره کی


گردش نوروزی در زیباترین روستاهای گردشگری کردستان

استان کردستان در حاشیه غرب فلات ایران قرار داشته و بخش مهمی از آن را کوه های زاگرس در برگرفته اند. کردستان مهمترین و بزرگترین استا... ادامه خبر

تصویری


ویدئو