آرشیو مطالب مرتبط با رولف هوخ‌هوت


1 هفته پیش

خالق تئاترهای مستند درگذشت

خالق تئاترهای مستند درگذشت

آثار نمایشی رولف هوخ‌هوت نه تنها در کشورهای آلمانی‌زبان، بلکه در صحنه‌های جهان مرتب به اجرا در آمده است... ادامه خبر

1 هفته پیش

خالق تئاترهای مستند درگذشت

خالق تئاترهای مستند درگذشت

آثار نمایشی رولف هوخ‌هوت نه تنها در کشورهای آلمانی‌زبان، بلکه در صحنه‌های جهان مرتب به اجرا در آمده است... ادامه خبر

تصویری


ویدئو