آرشیو مطالب مرتبط با سامانه یکتا مسکن


سامانه تسهیلات بافت فرسوده

متقاضیان دریافت وام نوسازی منازل باید در سامانه تسهیلات بافت فرسوده ثبت نام کنند. در حال حاضر در همه شهرهای کشور مناطق و منازلی وج... ادامه خبر

تصویری


ویدئو