آرشیو مطالب مرتبط با ستاد تبلیغاتی


1 هفته پیش

سقوط داربست ستاد یک کاندیدا روی شهروندان

سقوط داربست ستاد یک کاندیدا روی شهروندان

ویدئویی از سقوط داربست یک ستاد تبلیغاتی روی شهروندان در خیابان سینما رکس آبادان را مشاهده کنید. ادامه خبر

تصویری


ویدئو