آرشیو مطالب مرتبط با سرزمینی تاریخی و زیبا


راهنمای سفر به شهر ری و دیدنی هایی که در دل دارد

روز خوبی است برای سفر. بعد از مدت زمانی طولانی قرار دیداری با گذشته دارم؛ با پیشینه خود و با مردمی به وسعت تاریخ، بزرگ. کوله بارم... ادامه خبر

تصویری


ویدئو