آرشیو مطالب مرتبط با سروری


1 ماه پیش

یادداشت وزیر عربستانی درباره منافع چند همسری

یادداشت وزیر عربستانی درباره منافع چند همسری

«عبداللطیف آل الشیخ» وزیر امور اسلامی، تبلیغ و ارشاد عربستان سعودی بار دیگر با مطالبش در فضای مجازی جنجال به پا کرد. ادامه خبر

1 ماه پیش

یادداشت وزیر عربستانی درباره منافع چند همسری

یادداشت وزیر عربستانی درباره منافع چند همسری

«عبداللطیف آل الشیخ» وزیر امور اسلامی، تبلیغ و ارشاد عربستان سعودی بار دیگر با مطالبش در فضای مجازی جنجال به پا کرد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو