آرشیو مطالب مرتبط با سیگار کشیدن باعث افزایش مقدار AFP خون می‌شود


10 ماه پیش

اندازه گیریAFP بعد از هفته پانزدهم بارداری

اندازه گیریAFP بعد از هفته پانزدهم بارداری

آلفافیتوپروتئین (AFP)  بطور معمول در خون مردان سالم و زنان غیر باردار یافت نمی‌شود و یا میزان آن بسیار اندک است. اندازه گیری سطح س... ادامه خبر

تصویری


ویدئو