آرشیو مطالب مرتبط با شروع خنده نوزاد


1 سال پیش

نوزاد از کی میخنده؟

نوزاد از کی میخنده؟

 خنده نشانه وضعیت یک کودک است که از طریق بازی هایی مانند تحریک حس می شود ." با این حال، اگر چه نوزادان از زمانی که در شکم مادرشان... ادامه خبر