آرشیو مطالب مرتبط با شستشوی مداوم دست ها


4 روز پیش

اگر واکسینه شدید؛ مراقبت های بهداشتی را همچنان رعایت کنید

اگر واکسینه شدید؛ مراقبت های بهداشتی را همچنان رعایت کنید

افرادی که واکسینه شدند می بایست همانند قبل پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند. ادامه خبر

تصویری


ویدئو