آرشیو مطالب مرتبط با شعر روزگار مرگ انسانیت است فریدون مشیری


5 ماه پیش

اشعار زیبای فریدون مشیری که باید یک بار هم که شده بشنوید

اشعار زیبای فریدون مشیری که باید یک بار هم که شده بشنوید

با مجموعه ای کامل از اشعار زیبای فریدون مشیری استاد اشعار عاشقانه و احساسی همراه شما هستیمفریدون مشیری یکی از شاعران معاصر ایران ا... ادامه خبر

تصویری


ویدئو