آرشیو مطالب مرتبط با شعله های آتش


2 سال پیش

کشف پیکر سوخته دختر ۲۰ ساله

کشف پیکر سوخته دختر ۲۰ ساله

پیکر سوخته دختر ۲۰ ساله در بین شعله‌های سرکش آتش یافت شد. ادامه خبر

2 سال پیش

کشف پیکر سوخته دختر ۲۰ ساله بین شعله‌های آتش

کشف پیکر سوخته دختر ۲۰ ساله بین شعله‌های آتش

پیکر سوخته دختر ۲۰ ساله در بین شعله‌های سرکش آتش یافت شد. ادامه خبر