آرشیو مطالب مرتبط با شقاق مقعدی یا فیشر


1 هفته پیش

درمان شقاق مقعدی به روش جراحی مدرن

درمان شقاق مقعدی به روش جراحی مدرن

شقاق مقعدی یا فیشر شکاف یا ترک عمیقی است که در دیواره مقعد ایجاد می شود و اغلب بدون جراحی رفع می شود. در صورتی که شقاق مزمن شود، ب... ادامه خبر