آرشیو مطالب مرتبط با شناسنامه نوزاد


1 سال پیش

مراحل گرفتن شناسنامه نوزاد و مدارک مورد نیاز

مراحل گرفتن شناسنامه نوزاد و مدارک مورد نیاز

شناسنامه به حکم سند معتبر هویت هر شخص لازم است که بعد از تولد, در اولین روزهای به دنیا آمدن, صادر گردد. گرفتن شناسنامه نوزاد بر اس... ادامه خبر